Ke komu patříme

Základní odborová organizace v akciové společnosti DEZA je členem Odborového svazu ECHO, který vznikl sloučením odborových svazů energetiky a chemie.

OS ECHO je zastřešující organizace pro odbory z firem podnikajících v oblasti elektroenergetického a chemického průmyslu. Disponuje odborníky z oblasti financí, daní, pracovního práva, BOZP, takže se na "svaz" obracíme v případě potřeby asistence při řešení problémů kde je potřeba kvalifikovaná pomoc.

Prostřednictvím OS ECHO jsme členy Českomoravské konfederace odborových svazů, která zastřešuje všechny odborové svazy a trvale přispívá ke zlepšování pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců v ČR. ČMKOS zastupuje zaměstnance na nejvyšší úrovni v Radě hospodářské a sociální dohody – tzv. tripartitě

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tripartita

http://www.cmkos.cz

http://www.os-echo.cz